1. Đảng ủy
  • Đỗ Văn Trường

   Chức vụ: Bí thư BCH Đảng bộ

  • Lê Văn Toản

   Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng bộ

  Hội đồng nhân dân
  • Đỗ Văn Trường

   Chức vụ: Chủ tich

  • Hoàng Văn Linh

   Chức vụ: Phó Chủ tịch

   SĐT: 0975983683

  1. Ủy ban nhân dân
   • Lê Thanh Quang

    Chức vụ: Chủ tịch

    SĐT: 0919846421

   • Trần Văn Nhu

    Chức vụ: Phó chủ tịch

    SĐT: 0368823200

   1. Hội Cựu Chiến Binh
    • Hoàng Văn Long

     Chức vụ: Chủ Tich hội CCB

    • Hoàng Anh Quyết

     Chức vụ: PCT hội CCB

    1. Hội Phụ nữ
     • Bùi Thị Lụa

      Chức vụ: Chủ tịch hội Phụ nữ

     • Đỗ Thị Nguyệt

      Chức vụ: PCT Hội Phụ nữ

    2. Hội Nông dân
     • Đỗ Văn Bắc

      Chức vụ: Chủ tịch hội Nông dân

     • Đỗ Văn Rụ

      Chức vụ: PCT Hội Nông dân- Trưởng ban chăn nuôi thú y

    3. Đoàn Thanh Niên
     • Lê Xuân Tiếp

      Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

     • Đỗ Thị Hạnh

      Chức vụ: Phó bí thư Đoàn thanh niên

    4. Hợp tác xã DVNN
     • Đặng Văn Quang

      Chức vụ: Giám đốc HTXDVNN

     • Bùi Thế Mạnh

      Chức vụ: PGĐ HTX DVNN

    5. Công an xã
     • Nguyễn Tuấn Khanh

      Chức vụ: Trưởng công an

      SĐT: 0945396126

     • Bùi Đức Viêm

      Chức vụ: Phó Trưởng công an

      SĐT: 0985964673

    6. Công chức văn hóa – xã hội
     • Đỗ Xuân Thao

      Chức vụ: Văn hóa xã hội

      SĐT: 0919845612

     • Phạm Xuân Thủ

      Chức vụ: TBXH

      SĐT: 0919845612

    7. Công chức tư pháp – hộ tịch
     • Hoàng Văn Bằng

      Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

      SĐT: 0913517512

    8. Công chức địa chính- xây dựng
     • Lê Việt Hà

      Chức vụ: Địa chính môi trường

      SĐT: 0973404666

    9. Công chức kế toán- ngân sách
     • Đỗ Cường Lân

      Chức vụ: Kế Toán Tài Chính

      SĐT: 0982700873

    10. Công chức văn phòng – thống kê
     • Trần Trung Thiệm

      Chức vụ: Văn Phòng UBND xã

      SĐT: 0988726328

     • Đỗ Văn Đoan

      Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy

      SĐT: 0985596686

    11. Ban quân sự
     • Đỗ Duy Phúc

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng

     • Đỗ Văn Đoan

      Chức vụ: Xã đội phó

      SĐT: 0978584243

    12. Trạm y tế xã
     • Lê Văn Hải

      Chức vụ: Trạm Trưởng

      SĐT: 0973449030

     • Đào Thị Dung

      Chức vụ: Y sỹ

      SĐT: 0985165040

     • Đỗ Thị Nho

      Chức vụ: Y sỹ

     • Phạm Thị Phi

      Chức vụ: Dược

   2. Thôn Lập ấp
    • Hoàng Thế Nhàn

     Chức vụ: Trưởng thôn Lập ấp

     SĐT: 0976662267

    • Đỗ Thị Bích Ngọ

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

    1. Thôn Khả Phú
     • Đỗ Văn Bắc

      Chức vụ: Trưởng thôn Khả Phú

      SĐT: 0917115769

    2. Thôn Điện Biên
     • Lê Mạnh Lực

      Chức vụ: Trưởng thôn Điện Biên

      SĐT: 0327409731

     • Hoàng Văn Cường

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

    3. Thôn Đa Cốc
     • Hoàng Quý Mùi

      Chức vụ: Trưởng thôn Đa Cốc

      SĐT: 0377975668

     • Hoàng Minh Phương

      Chức vụ: Bí thư chi bộ