Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Địa Lý:
•    Đông giáp xã Nam Bình
•    Tây giáp xã Minh Tân
•    Nam giáp  xã Hồng Tiến
•    Bắc giáp xã Minh Hưng+ Quang Hưng
Lịch sử: Xã Bình Thanh có hệ thống giáo dục từ Mầm Non đến trung học Phổ thông
Giáo dục:  Mô tả thông tin các trường trên địa bàn
Giao thông: Có tuyến đường liên xã Bình Thanh- Minh Quang; Bình Thanh- Nam Bình; Bình Thanh – Minh Tân
Có quốc lộ 37b đia qua địa bàn xã tới đò cồn nhất xã Hồng Tiên
Kinh tế: Là xã thuần nông độc canh cây lúa có 7ha vùng chuyển đổi ven sông hồng có thị trường chợ gốc 1/5 dân số bán thương nghiệp dịch vụ

Lịch sử: Xã Bình Thanh có hệ thống giáo dục từ Mầm Non đến trung học Phổ thông

Giáo dục:  Mô tả thông tin các trường trên địa bàn

Giao thông: Có tuyến đường liên xã Bình Thanh- Minh Quang; Bình Thanh- Nam Bình; Bình Thanh – Minh Tân

Có quốc lộ 37b đia qua địa bàn xã tới đò cồn nhất xã Hồng Tiên

Kinh tế: Là xã thuần nông độc canh cây lúa có 7ha vùng chuyển đổi ven sông hồng có thị trường chợ gốc