Đình Khả Phú
Ngày 10/07/2020

Được UBND Tỉnh công nhận là di tích lịch sử

 Đình thôn Khả Phú.

Chữ hán là lin từ Khả Phú. Căn cứ sắc phong thần lần đầu tiên của vua Lê Cảnh Hưng năm thứ ba (1743) năm Nhâm Tuất tới nay (2011) là 268 năm. Đình thờ thành hoàng nhị vị đại vương là: Đức Tây Hải  - Cao Sơn Đại Vương. Duy nhất trong xã có 1 ngôi đình còn được bảo tồn nguyên bản sắc cổ cả đình trong và đình ngoài. Ngày nay được bảo tồn tu tạo khang trang bề thế. Đền Nam (còn gọi là Miếu Nam) thôn Khả Phú xây dựng cách đây trên 100 năm thờ Đức Cao Sơn Quế Minh đại Vương ở cạnh sông Đồn thuộc địa phận thôn Điện Biên ngày nay.

Tin liên quan