Đình đền Lập Ấp
Ngày 10/07/2020

Đình đền Lập Ấp được UBND Tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa

* Đình - Đền thôn Lập Ấp: Đình trong và đền Lập Ấp trước là lợp rạ cách đây khoảng trên dưới 300 năm. Tiếp sau đình được xây dựng theo lối hoa văn cổ bằng gỗ lim cả đình trong và đình ngoài. Trước cửa đình có sông Tam Kỳ Thuỷ (Như cửa đình Đa Cốc Nam Định), có cầu đá đôi bác qua từ đình Lập Ấp đi sang cựu thôn Đa Cốc xã Nam Bình, xây dựng từ năm 1859 đến nay 152 năm. Thờ hội đồng tứ vị đại vương là: Đức Đông Hải, Tây Hải, Cao Sơn và Đức Trưởng Thái Giấm (Như thờ ở đình Đa Cốc xã Nam Bình). Đầu thập kỷ 70 đình trong đã giãi hạ làm hội trường hợp tác thôn. Đến thập kỷ 80, năm 1886 Đình ngoài lại giãi hạ làm công trình phúc lợi trường tiểu học xã Bình Thanh.

Đền thôn Lập Ấp: Từ đền ra được xây dựng theo lối cổ hoa văn từ năm 1835 đến nay là 176 năm. Đền thờ thành hoàng Đức trưởng Thái Giám đại Vương (còn gọi là miếu ông Nghè) lưu truyền hậu thế của các làng xã xung quanh thường gọi. Từ cuối thế kỷ XX đến đầu thập kỷ XXI đến nay nhân dân thôn xóm các làng, các dòng họ trong xã đã tôn tạo lại và xây dựng mới: Đình chùa, miếu mạo, nhà thờ để cúng tế. Những người có công với làng xóm cùng tổ tiên các dòng họ được khởi sắc tri ân nên hội trường hợp tác xã Lập Ấp năm xưa (thập kỷ 70) là những lớp học cấp I (nay là trường Tiểu học Bình Thanh) đã khôi phục lại thành Đình thờ hội đồng tứ vị Đại Vương như trước kia của ngôi đình cũ còn dấu tích y nguyên. Ngôi đền được trùng tu, xây dựng lại năm 2006 thể hiện 1 làng có cả  đình và đền thờ thành hoàng và tiên công các dòng họ

Tin liên quan